Mieszkanie na poddaszu

5
(1)
Do zmiany poddasza na mieszkanie czy pokój, niezbędne jest uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania powierzchni. Wniosek należy zgłosić do odpowiedniego organu-starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu lub wojewody. Zgoda taka może nie być wydana, jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę lub narusza ustalenia istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgoda nie zostanie wydana również, gdy zmiany naruszałyby bezpieczeństwo, zagrażałyby środowisku, powodowałyby przeszkody lub pogarszały warunki. Wniosek powinien zawierać opis i rysunek usytuowania obiektu wraz z opisem technicznym, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu budowlanym oraz zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzeni. W indywidualnych przypadkach mogą być wymagane również inne pozwolenia. Uzyskanie zgody jest możliwe po spełnieniu wymagań. Od decyzji negatywnej przysługuje odwołanie. Aby poddasze nadawało się do całorocznego mieszkania, będzie musiało zostać ocieplone. Można użyć do tego styropianu lub pianki. Decyzja o podniesieniu dachu powinna powstać, gdy poddasze jest za małe i chcemy zwiększyć powierzchnię mieszkalną. Aby odpowiednio oświetlić mieszkanie na poddaszu niezbędne będzie umieszczenie w dachu okien połaciowych. Aby strych stał się w pełni funkcjonalnym mieszkaniem, konieczne jest poprowadzenie instalacji wodno-sanitarnej, gazowej i elektrycznej. Niezbędne będzie również umieszczenie na byłym poddaszu instalacji grzewczej. Tak przystosowane poddasze może stać się idealnym mieszkaniem dla rodziny z dziećmi. Minusem mieszkania na strychu jest brak różnicy temperatur. Latem poddasza są duszne, a zimą jest na nich chłodniej niż w pozostałej części domu. Aby uniknąć tego problemu, już na etapie przebudowy zainwestować można w klimatyzację. Zdarza się również, że z powodu złej izolacji dachu przecieka on, w konsekwencji czego na ścianach pojawia się grzyb.

Jak oceniasz artykuł?

5 / 5. 1

Dodaj komentarz